Start Zawody 2019 07.03.2019 Walne zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze SBS SALWA
07.03.2019 Walne zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze SBS SALWA

Zarząd Stowarzyszenia zaprasza wszystkich członków na Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo Wyborcze.

07 03 2019, godz.19.00 - I termin, godz. 19.15 II termin.

Spotkanie odbędzie się w sali firmy Stankan w Kobyłce ul.Dworkowa 30.

Porządek dzienny obrad

1. Powitanie uczestników oraz zagajenie przez Prezesa.

2. Wybór Przewodniczącego zebrania i Protokólanta.

3. Ustalenie kworum i prawomocności zebrania.

4. Odczytanie i przyjęcie porządku dziennego, uwagi i ew. jego zmiany.

5. Odczytanie protokołu z poprzedniego Zebrania Sprawozdawczego.

6. Odczytanie Sprawozdania Prezesa Zarządu  oraz poszczególnych jego członków z ich działalności.

7. Przedstawienie preliminarza budżetowego, oraz planu zamierzeń na 2019r.

8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

9. Głosowanie nad udzieleniem Zarządowi absolutorium.

10. Wybór komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej.

11. Ogłoszenie wyborów do Władz Stowarzyszenia i zgłaszanie kandydatur.

12. Przerwa techniczna-przygotowanie wyborów.

13. Wybór w głosowaniu tajnym Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.

14. Ogłoszenie wyników głosowania oraz ukonstytuowanie się nowych Władz Stowarzyszenia

15. Dyskusja , wolne wnioski , uchwały.

16. Odczytanie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków oraz głosowanie nad w/w.

17. Zakończenie obrad.

 

 

 

. . . . . .

Reklama

W tej chwili

Naszą witrynę przegląda teraz 17 gości 

Bractwo Strzeleckie SALWA w Wołominie