Start Zawody Zawody 2015 Dyrektywa KE nr 447

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Komisarz KE Pani Poseł Bieńkowska próbuje przeforsować prawo w praktyce zakazujące posiadanie broni samopowtarzalnej. Pozwoliliśmy sobie przedstawić poniżej stanowisko Klubu Poselskiego Kukiz`15, które jest zbieżne ze stanowiskiem Zarządu BS Salwa. 

"Dyrektywa UE nr 447 w sprawie broni palnej to sukces terrorystów.
Jednym z podstawowych praw człowieka jest prawo do obrony siebie i swojej rodziny – ten kto pozbawia obywateli środków samoobrony jest stronnikiem terrorystów. Na wstępie trzeba jasno powiedzieć, że terroryści, w przeciwieństwie do praworządnych obywateli, zaopatrują się w broń na czarnym rynku. Legalny rynek broni palnej nie jest terrorystom potrzebny. Jest za to niezbędny obywatelowi, aby mógł się przed terrorystą obronić. Restrykcje nakładane na legalny, cywilny rynek broni palnej nie wpływają w żaden sposób na źródło aktów terroru – co stwierdzono również w samej dyrektywie.

Dyrektywa UE wprowadza m.in.:
– bezwzględny zakaz posiadania przez osoby prywatne broni samopowtarzalnej (półautomatycznej), nawet pozbawionej cech użytkowych, łącznie z konfiskatą broni już legalnie posiadanej (dotyczy to większości modeli broni sportowej)
– utrudnienie nabywania broni, części broni oraz amunicji za pośrednictwem Internetu;
– zaostrzenie przepisów dotyczących obrotu bronią dezaktywowaną, pozbawioną cech użytkowych (dotyczy to większości broni używanej przez grupy rekonstrukcji historycznej)
– zaostrzenie przepisów dotyczących kolekcjonowania broni
Regulacje te uderzą w strzelectwo sportowe, w grupy historyczne, w kolekcjonerów i myśliwych. Nie uderzą zaś w terrorystów, którzy w atakach używają broni automatycznej oraz innej już obecnie zabronionej na terenie UE. Postulowane przez komisarzy Bieńkowską i Avramopoulosa restrykcje nie redukują potencjału ofensywnego terrorystów, zmniejszają za to możliwości obronne obywateli.
W obecnej sytuacji geopolitycznej, w której szeroko postuluje się odbudowę obrony terytorialnej na wzór Armii Krajowej, powyższe rozwiązania są nieodpowiedzialne i niedopuszczalne. Polityka rozbrajania Europy, a w tym Polaków to kierunek samobójczy".

Poniżej publikujemy linki do stron, na których można złożyć swój protest przeciwko bezprawnemu ograniczaniu praw obywatelskich:

1. Petycja 

https://www.change.org/p/council-of-the-european-union-eu-you-cannot-stop-terrorism-by-restricting-legal-gun-ownership?tk=Drgw8GxMnxlxc-b2-a2_SmFHPYo44rNZ5SKwImr6Lgk&utm_source=petition_update&utm_medium=email

2. Wyrażenie opinii: 

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/?fuseaction=feedback&docId=3085376

3. Informacja dotycząca petycji:

https://www.facebook.com/StopIP156110/

 

. . . . . .


Bractwo Strzeleckie SALWA w Wołominie