Start Zawody Zawody 2017 Licencje sędziowskie

Uwaga: sędziowie, którzy chcą przedłużyć licencję sędziowską muszą złożyć do dnia 28 grudnia kartę pracy oraz wniosek (w załączeniu). Dokumenty należy złożyć do Prezesa BS Salwa.

Informacja: poniżej fragment regulaminu KS PZSS

§ 13  Regulaminu Kolegium Sędziów

1.                  W celu przedłużenia ważności licencji należy spełnić w jednym, letnim cyklu olimpijskim następujące warunki:

 

            1) dla licencji klasy trzeciej – udział w szkoleniu sędziów oraz uzyskanie minimum 20 punktów za rangę sędziowanych zawodów i ocenę pracy sędziego

            2) dla licencji klasy drugiej lub drugiej RO – udzia ł w szkoleniu sędziów oraz uzyskanie minimum 10 punktów wyłącznie za rangę sędziowanych zawodów

            3) dla licencji klasy pierwszej lub pierwszej CRO – udział w szkoleniu sędziów oraz uzyskanie minimum 12 punktów wyłącznie za rangę sędziowanych zawodów 4) dla licencji klasy państwowej lub państwowej RM – udział w szkoleniu sędziów oraz uzyskanie minimum 14 punktów wyłącznie za rangę sędziowanych zawodów 

            2. Liczba punktów potrzebnych do przedłużenia ważności licencji na kolejne cztery lata jest proporcjonalnie mniejsza w przypadku otrzymania licencji w drugiej połowie letniego cyklu olimpijskiego. 

            3. W niosek w sprawie przedłużenia ważności licencji składa się do Kolegium Sędziów wojewódzkiego związku strzelectwa sportowego. Kolegium Sędziów wojewódzkiego związku przesyła do Kolegium Sędziów Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego zbiorcze zestawienie sędziów ubiegających się   o przedłużenie licencji wraz z potwierdzeniem, przez przewodniczącego Kolegium Sędziów wojewódzkiego związku, spełnienia wszystkich warunków przedłużenia ważności licencji sędziowskiej. 

            4. W przypadku braku spełnienia wszystkich wymagań w jednym letnim cyklu olimpijskim, warunkiem przedłużenia ważności licencji sędziowskiej jest udział w kursie przygotowawczym (patrz § 22) i zaliczenie egzaminu w zaznaczonych we wniosku specjalnościach. 

            5. Indywidualne wnioski sędziów o przedłużenie ważności licencji, przechowuje Kolegium Sędziów wojewódzkiego  związku 

 

. . . . . .

Reklama

Bractwo Strzeleckie SALWA w Wołominie